On improving robot positioning accuracy
Licentiatavhandling, 1989

industrial robots

deviation matrix

modeling

robot kinematics

off-line programming

pose accuracy

ASEA Irb 6/2 robot

elastic deflection

Författare

Junjie Yao

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7032-434-4

Mer information

Skapat

2017-10-07