Super Wess-Zumino-Witten models
Licentiatavhandling, 1990

conformal field theories

Sugawara construction

Wess-Zumino-Witten models

superstrings

superalgebras

Författare

Måns Henningson

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

991-223176-7

Mer information

Skapat

2017-10-06