The microstructure of hot isostatically pressed Si3N4ceramics
Licentiatavhandling, 1991

Författare

Maria Knutson Wedel

Institutionen för fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-572-3

Mer information

Skapat

2017-10-08