Host-guest chemistry : the effect on the Z/E-selectivity in Wittig reactions in the presence of cyclodextrin
Licentiatavhandling, 1991

Författare

Gunnar Westman

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

991-324173-1

Mer information

Skapat

2017-10-08