Interactive surface modelling and representation of surface roughness & topography
Licentiatavhandling, 1991

expert system

three dimensional surface roughness

image processing

CAD

simulation of 3-d surface

surface roughness

cylinder liner

Författare

Bengt-Göran Rosen

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7032-638-x

Mer information

Skapat

2017-10-07