Resursteoretiska principer för en bärkraftig utveckling
Licentiatavhandling, 1992

sustainable development

energy analysis

environmental planning

sociaecological indicators

exergy analysis

materials flows

Författare

John Holmberg

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

991-349029-4

Mer information

Skapat

2017-10-08