Raman scattering investigations of phonons in ceramic high-T superconductors
Licentiatavhandling, 1993

charge distribution

Raman spectroscopy

high-Tc superconductors

ceramics

phonons

atomic substitution

Författare

Mikael Käll

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-840-4

Mer information

Skapat

2018-01-24