Analysing future solid waste generation : soft linking a model of waste management with a CGE-model for Sweden
Rapport, 2010

Författare

Göran Östblom

Konjunkturinstitutet

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Magnus Sjöström

Konjunkturinstitutet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Annan naturresursteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27