Analysing future solid waste generation : soft linking a model of waste management with a CGE-model for Sweden
Rapport, 2010

Författare

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Göran Östblom

Magnus Sjöström

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Annan naturresursteknik