Evaluating long-term predictive power of standard reliability growth models on automotive systems
Paper i proceeding, 2013

Författare

Rakesh Rana

Göteborgs universitet

Miroslaw Staron

Göteborgs universitet

Christian Berger

Göteborgs universitet

Jörgen Hansson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Martin Nilsson

Fredrik Törner

Proceedings of the 24th IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering, Pasadena, CA, 2013

Ämneskategorier

Inbäddad systemteknik

Datorsystem

Mer information

Skapat

2017-10-06