Evaluation and tuning of PID controllers
Licentiatavhandling, 2000

cinstrained optimization

auto-tuning

robustness

PI control

PID control

Smith predictor

PIPD control

performance

rolloff

evaluation

Författare

Birgitta Kristiansson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

993-252631-2

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 348

Mer information

Skapat

2017-10-07