Statistical packet video error concealment
Licentiatavhandling, 2006

Författare

Daniel Persson

Chalmers, Signaler och system

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: 002/2006