Preparation and characterization of collodial suspensions of ZSM-5 type zeolites
Licentiatavhandling, 1995

dynamic light scattering

ZSM-5

silicalite-1

colloidal zeolite

FTi.r.

<sup>27</sup>A1 MAS n.m.r.

redisperison

monodisperse

Författare

Anders Palmqvist

Institutionen för teknisk kemi

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91-7197-112-2

Mer information

Skapat

2017-10-08