Preparation and characterization of collodial suspensions of ZSM-5 type zeolites
Licentiatavhandling, 1995

silicalite-1

redisperison

FTi.r.

monodisperse

ZSM-5

colloidal zeolite

<sup>27</sup>A1 MAS n.m.r.

dynamic light scattering

Författare

Anders Persson

Institutionen för teknisk kemi

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91-7197-112-2

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05