Do we need a price on carbon? The wisdom of the water cooler
Artikel i övrig tidskrift, 2013

The question of whether a price on carbon is a worthwhile national policy instrument is considered based on the practical example of its relationship to office water supply.

carbon tax

water cooler

cap-and-trade

Författare

Gregory Peters

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Water

20734441 (eISSN)

Vol. 40 5 48-50

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Vattenteknik

Ekonomi och näringsliv

Studier av offentlig förvaltning

Mer information

Skapat

2017-10-07