Application of dispersive UV-visible absorption spectroscopy for in-situ detection of gaseous pollutants in flue gases
Licentiatavhandling, 1995

flue gas

nonlinearity

NO

NH<sub>3</sub>

NO<sub>2</sub>

SO<sub>2</sub>

DOAS

temperature

in-situ

Författare

Johan Mellqvist

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

992-101206-1

Mer information

Skapat

2017-10-07