A model study of drying and pyrolysis of biomass
Licentiatavhandling, 1995

pyrolysis

combustion

wood stove

drying

modelling

thermally thick particle

biomass

Författare

Jenny Larfeldt

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

91-7197-222-6

Mer information

Skapat

2017-10-07