Produktivitetsläget i svenskt byggande 2013, nybyggnad flerbostadshus och kontor
Rapport, 2013

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Ämneskategorier

Byggproduktion

Ekonomi och näringsliv

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07