Higher Ambition: How Great Leaders Create Economic and Social Value
Bok, 2011

Författare

Michael Beer

Russell A Eisenstat

Nathaniel Foote

Tobias Fredberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Flemming Norrgren

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08