Koldioxid - en ödesfråga för godstransporterna
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

transport

emissions

traffic

carbon dioxide

Författare

Johan Woxenius

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Transport och Hantering, No. 21, s. 10

0346-2773 (ISSN)

Vol. 2005 10-

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi