Rolling contact fatigue of railway wheels
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Anders Ekberg

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

992-392304-5

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Chalmers University of Technology, Division of Solid Mechanics, Thesis: 1997:1

Mer information

Skapat

2017-10-06