Järnvägar och avfallstransporter - vilken roll kan järnvägen spela för avfallshanteringen?
Artikel i övrig tidskrift, 2005

waste

rail

transport

Författare

Fredrik Bärthel

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Johan Woxenius

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Transport och Hantering

0346-2773 (ISSN)

Vol. 2005 15 14-

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06