Torrhamnar - Lösningen på mångas problem?
Artikel i övrig tidskrift, 2005

transport

dry port

container

intermodal

Författare

Johan Woxenius

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Transport och Hantering

0346-2773 (ISSN)

Vol. 2005 1 20-

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06