A systems engineering approach to national solid waste management
Licentiatavhandling, 1997

solid wastes agrovoc

waste management agrovoc

Solid waste management

sweden agrovoc

Optimisation

Strategic planning

simulation models agrovoc

urban wastes agrovoc

planning agrovoc

Författare

Maria Ljunggren Söderman

Institutionen för energisystemteknik

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

91-7197-230-7

Report - Institutionen för energiteknik, Avdelningen för energisystemteknik, Chalmers tekniska högskola: 1997:2

Mer information

Skapat

2017-10-06