An investigation of fluidized-bed scaling—capacitance probe measurements in a pressurized fluidized-bed combustor and a cold model bed
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Alf-Erik Almstedt

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Chalmers, Tillämpad mekanik

Victor Zakkay

Chemical Engineering Science

0009-2509 (ISSN)

Vol. 45 4 1071-1078

Ämneskategorier

Kemiteknik

Strömningsmekanik och akustik

DOI

10.1016/0009-2509(90)85027-B

Mer information

Skapat

2017-10-06