Case-based structural design : reusing design calculation document information
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Peter Johansson

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

ISBN

992-364177-5

Publ. - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad. S: 1996:3

Mer information

Skapat

2017-10-06