Eco-driving in a public transport context. Experiences from a field trial.
Poster (konferens), 2013

eco-driving

public transport

bus

Författare

Helena Strömberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Chalmers Energy Conference - The role of energy efficiency. 14-16 May, 2013, Gothenburg, Sweden

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08