Single particle modelling for implementation into CFD
Övrigt konferensbidrag, 2013

Författare

Henrik Thunman

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Henrik Ström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

European Biomass Conferance and Exhibition

Ämneskategorier

Maskinteknik

Energiteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-08