MUD cards as a learning aid (MUD = Most Unclear Discussion)
Paper i proceeding, 2011

feedback

högskolepedagogik

Författare

Sheila Galt

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

KUL 2011 – Chalmers Konferens om Undervisning och Lärande

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-18