Systematisk feedback och progression som stöd för studenters lärande inom generella kompetenser
Paper i proceeding, 2012

Författare

Sheila Galt

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

KUL 2012 – Chalmers Konferens om Undervisning och Lärande

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-18