Isaac Newton as an Inspiration for School Children - Generation Y
Övrigt konferensbidrag, 2012

Författare

Sheila Galt

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Generation Y - promoting science and technical subjects among young people, Conference 8 Nov 2012 Prague, Ministry of Education, Youth and Sports, Czech Republic

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06