Two new perspectives on multi-stage group testing
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

The group testing problem asks to find d

Sperner family

transversal matroid

randomization

Huffman code

group testing

parallel testing

Författare

Peter Damaschke

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Muhammad Azam Sheikh

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Eberhard Triesch

RWTH Aachen University

Algorithmica

0178-4617 (ISSN) 1432-0541 (eISSN)

Vol. 67 3 324-354

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Datavetenskap (datalogi)

Diskret matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1007/s00453-013-9781-4

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-27