Influence of pressure and fluidization velocity on the bubble behaviour and gas flow distribution in a fluidized bed
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Per Olowson

Alf-Erik Almstedt

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Chalmers, Tillämpad mekanik

Chemical Engineering Science

0009-2509 (ISSN)

Vol. 45 7 1733-1741

Ämneskategorier

Kemiteknik

Strömningsmekanik och akustik

DOI

10.1016/0009-2509(90)87051-S

Mer information

Skapat

2017-10-06