Distribution of the gas flow in fluidized beds with a slugging behaviour
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Författare

Alf-Erik Almstedt

Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära

Chalmers, Tillämpad mekanik

Chemical Engineering Science

0009-2509 (ISSN)

Vol. 42 3 581-590

Ämneskategorier

Kemiteknik

Strömningsmekanik och akustik

DOI

10.1016/0009-2509(87)80020-9

Mer information

Skapat

2017-10-06