Speech coding from a variable rate perspective
Licentiatavhandling, 1994

CELP

variable rate coding

speech coding

Författare

Thomas Eriksson

Institutionen för informationsteori

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

ISBN

91-7032-961-3

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 174

Mer information

Skapat

2017-10-07