Även obekväma resultat måste redovisas
Artikel i övriga tidskrifter, 2013

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Byggindustrin

27 28-

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Ämneskategorier

Byggproduktion

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08