Source-separation in the existing urban water infrastructure: chances and challenges
Artikel i övrig tidskrift, 2013

In de afgelopen 15 tot 20 jaar zijn verschillende nieuwe concepten ontwikkeld voor de inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater en op pilot-schaal toegepast en getest. Doelstelling hierbij is te komen tot een meer duurzaam afvalwatersysteem. De voordelen van de nieuwe concepten zijn onder meer de mogelijk om energie en grondstoffen uit afvalwater te winnen en de mogelijkheid om microverontreinigingen te verwijderen. Bronscheiding is één van onderzochte mogelijkheden. De bestaande infrastructuur voor afvalwater bestaat echter voor het grootste deel uit ofwel gemengde systemen of systemen waarin afvalwater en hemelwater worden gescheiden, waardoor het op grote schaal gescheiden inzamelen van bijvoorbeeld urine, zwart en grijs water geen eenvoudige zaak is. Echter, de vervanging van verouderde bestaande systemen of grootschalige renovatie van wijken biedt de mogelijkheid om over te gaan tot de invoering van bronscheiding in bestaande situaties. Iets dergelijks geldt bij renovatie van woningen voor de binnenhuisriolering. Het onderzoek naar nieuwe sanitatieconcepten heeft zich vooral gericht op de ontwikkeling van behandelingsconcepten en de uitgevoerde praktijktoepassingen betroffen betrekkelijk kleinschalige projecten in nieuwbouwsituaties. Dit artikel gaat in de mogelijkheden om te komen tot bronscheiding in bestaande situaties, hierbij is gekeken naar bestaande inzamel- en transportmethodes, maar er is ook een aantal niet direct voor de hand liggende mogelijkheden benoemd.

zwart water

inzameling

nieuwe sanitatie

transport

Författare

Robin Harder

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Jeroen Langeveld

Francois Clemens

Jules van Lier

WT-Afvalwater

1879-8780 (ISSN)

Vol. 13 2 75-82

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Vattenteknik

Infrastrukturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07