Conditioned moments in turbulent premixed flames: A DNS study
Paper i proceeding, 2013

Författare

Rixin Yu

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Xue-Song Bai

Proceedings of the Eighth Mediterranean Combustion Symposium, 8-13 September 2013, Chesme, Izmir, Turkey. CD

TC-15 12-

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07