Time domain methods for wave propagation on Timoshenko beams
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Peter Folkow

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

992-269592-8

Mer information

Skapat

2017-10-07