Organizing sustainable product chains: LCM in practice
Poster (konferens), 2013

product chain

sustainability

Life cycle management (LCM)

management

organization

Författare

Hanna Lindén

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Henrikke Baumann

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Presented at the 6th International Conference on Life Cycle Management (LCM) in Gothenburg, Sweden, August 25-28, 2013

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Miljöledning

Företagsekonomi

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06