Mathematical modelling and optimization of walking of human being with prosthesis of crus
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Viktor Berbyuk

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mekaniska system

Dynamik

Myroslav Demydyuk

National Academy of Sciences in Ukraine

Bogdan Lytwyn

National Academy of Sciences in Ukraine

Journal of Automation and Information Sciences

1064-2315 (ISSN)

Vol. 37 6 46-60

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

DOI

10.1615/J Automat Inf Scien.v37.i6.60

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-09