Mathematical modelling and optimization of walking of human being with prosthesis of crus
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Viktor Berbyuk

Dynamik

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mekaniska system

Myroslav Demydyuk

Bogdan Lytwyn

Journal of Automation and Information Sciences

1064-2315 (ISSN)

Vol. 37 6 46-60

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08