Mathematical modelling and optimization of walking of human being with prosthesis of crus
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Viktor Berbyuk

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mekaniska system

Dynamik

Myroslav Demydyuk

Pidstryhach Institution för tillämpad problem av mekanik och matematik Ukrainska vetenskapsakademi

Bogdan Lytwyn

Pidstryhach Institution för tillämpad problem av mekanik och matematik Ukrainska vetenskapsakademi

Journal of Automation and Information Sciences

1064-2315 (ISSN)

Vol. 37 6 46-60

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

DOI

10.1615/J Automat Inf Scien.v37.i6.60

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-22