Characterising and analysing regional renewal : a methodological contribution
Licentiatavhandling, 1997

innovation system

knoledge based cluster

science and technology indicators

competence profile

region

Författare

Magnus Holmén

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

992-422445-0

Mer information

Skapat

2017-10-08