Measuring efficiency in transport networks - an operational tool
Poster (konferens), 2013

transport efficiency

measurements

key performance indicator

freight transport

Författare

Per-Olof Arnäs

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Johan Woxenius

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Göteborgs universitet

Joakim Kalantari

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Work-in-progress, the 25th NOFOMA, Gothenburg, 4-5 June

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07