Forskning pågår: Hur skall kombitrafiken kunna utvecklas?
Artikel i övriga tidskrifter, 2001

Författare

Johan Woxenius

Institutionen för transportteknik

Modern Järnväg

4 16-17

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06