Forskning pågår: Hur skall kombitrafiken kunna utvecklas?
Artikel i övriga tidskrifter, 2001

Författare

Johan Woxenius

Institutionen för transportteknik

Modern Järnväg

16-17

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi