Bursting the Mobile Bubble
Övrigt konferensbidrag, 2013

Mobile Computing

Interaction design

Författare

Sus Lundgren

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Olof Torgersson

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-11