Branestorming : on various aspects of ρ-branes
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Ulf Gran

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08