Mathematical and mechanical neck models for low-velocity rear-end impacts : design and validation of biofidelic tools for crash safety evaluation
Licentiatavhandling, 1999

soft tissue neck injuries

mathematical model

dummy neck

rear-end collision

whiplash

low-velocity

Författare

Astrid Linder

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08