Student Learning and ICLHE – Frameworks and Contexts
Artikel i övrig tidskrift, 2013

No abstract

Författare

Magnus Gustafsson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Cecilia Jacobs

Journal of Academic Writing

2225-8973 (ISSN)

Vol. 3 1 ii-xii

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Lärande

Pedagogiskt arbete

Studier av enskilda språk

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08