Student Learning and ICLHE – Frameworks and Contexts
Samlingsverk (redaktörskap), 2013

Special issue including editorial and seven articles on integrating content and language in higher education

Redaktör

Magnus Gustafsson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Lärande

Pedagogiskt arbete

Studier av enskilda språk

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08