Theoretical Structure Determination of a Complex Material: κ-Al2O3
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Yashar Yourdshahyan

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Carlo Ruberto

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Mats Halvarsson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Lennart Bengtsson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Vratislav Langer

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Sakari Ruppi

Ulf Rolander

Journal of the American Ceramic Society

Vol. 82 6 1365-80

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Materialteknik

Övrig annan teknik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07