DRIFTS-SSITKA and fast transient analysis of H2-assisted NH3 SCR on Ag-alumina
Poster (konferens), 2008

Författare

Jonas Sjöblom

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Derek Creaser

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

John Breen

Robbie Burch

5th International Conferenfe on Environmental Catalysis

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08