A close look at interfaces in WC-Co using density-functional theory
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Mikael Christensen

Chalmers, Institutionen för tillämpad fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg]: 02:7

Mer information

Skapat

2017-10-06